Vanaf deze editie is het voor plezierjachten met een minimale kruiphoogte van meer dan 3,70 meter niet meer mogelijk deel te nemen. We hebben voor  deze schepen geen ligplaats meer beschikbaar. Traditionele schepen mogen wel een hogere kruiphoogte hebben.