golf

15, 16 & 17 september 2017
 

Maritiem ‘s-Hertogenbosch

 

Maritiem ‘s-Hertogenbosch is het grootste maritiem-historische binnenvaartevenement van Nederland en vindt eens per twee jaar plaats in het maritieme hart van ‘s-Hertogenbosch. Maar liefst drie dagen lang staat de stad volledig in het teken van de scheepsvaart. Tijdens het evenement is de grootste collectie klassieke en traditionele binnenvaartschepen te bewonderen en bruist de binnenstad van de festiviteiten. Zo geniet u van openluchtconcerten, maritieme demonstraties, een shantykorenfestival, het zeeliederensongfestival, een braderie, jeugdattracties en de culinaire heerlijkheden die met de scheepvaart gepaard gaan. Wij begroeten u graag weer tijdens Maritiem ’s-Hertogenbosch op 15, 16 en 17 september 2017.

Lees verder

Nieuws
Inschrijven voor Maritiem 2017

Maritiem ’s Hertogenbosch is zich aan het vernieuwen. In overleg met de gemeente en andere instanties wordt een nieuwe basis gelegd voor een binnenvaart evenement zonder weerga.

Dat geldt ook voor het inschrijven. Via de website en andere media wordt de ontwikkeling en de voortgang van de nieuwe organisatie gecommuniceerd.

Blijf op de hoogte.