Maritiem 2021 afgelast!

Met een enthousiast en vooral positief gemoed heeft het bestuur van de Stichting Maritiem ’s-Hertogenbosch zich vanaf eind 2020 ingezet om de editie van 2021 te realiseren. Zich gesteund wetend door vele bedrijven en instellingen waren de voorbereidingen, waaronder de financiële, zo goed als rond. Hopend op een gunstige ontwikkeling van de besmettingen van het coronavirus stond Maritiem 2021 geheel in de steigers. Helaas is het virus en de bestrijding ervan een hardnekkiger kwestie dan wij hadden gehoopt en verwacht.

Zoals bekend heeft het kabinet moeten besluiten om pas daags na ons evenement, mogelijk op 20 september, de anderhalve meter samenleving op te heffen en openbare evenementen groter dan 750 mensen pas dan weer toe te staan. Daarnaast zou het voor de stichting Maritiem ’s-Hertogenbosch onmogelijk zijn om controles, die vanaf 20 september zouden zijn vereist, uit te voeren t.a.v. vaccinatie- danwel testbewijzen. Nog een ander euvel zou ons bovendien parten hebben gespeeld namelijk het feit dat beide, voor Maritiem ’s-Hertogenbosch cruciale, historische bruggen over respectievelijk de Binnenhaven en stadsdommel, blijkens een mededeling van de gemeente, niet zouden functioneren waarbij wij tal van schepen alsnog hadden moeten weigeren.

Al met al is het op deze manier ons onmogelijk om een volwaardig en succesvol Maritiem ’s-Hertogenbosch te organiseren. Het bestuur heeft daarom met veel pijn in het hart moeten besluiten om op basis hiervan het evenement met een jaar te verschuiven naar het weekend van 16 t/m 18 september 2022. Het bestuur toont zich echter gelukkig met het feit dat een belangrijk deel van de ondersteuners in de vorm van sponsoring, fysieke deelname en technische leveringen al op voorhand heeft toegezegd om hun toezeggingen van dit jaar ook in 2022 gestand te doen. Wij danken eenieder voor het gedeelde geloof en hoop in een positieve afloop alsmede de actieve steun om het evenement mogelijk te maken. Wij hopen ook in 2022 weer van hun diensten gebruik te mogen maken in wellicht een volledig coronavrije samenleving.

Het programma onderdeel bij Sluis 0 gaat echter wel door. De sluishuisjes zijn nu al tijdelijk veranderd in naaiateliers, waar buurtbewoners, brugwachtervrienden en andere stuurlui een maand lang talloze seinvlaggen maken. Met deze kleurige nautische signaaldoeken zwaaien we het weekend van 17-18-19 september de vijf jaren uit waarin Stichting Weeshuisjes zich over de brugwachterruimtes aan weerszijden van Sluis 0 ontfermde. Seinrite Sluis0 heet dit adieu dat onafwendbaar is nu de ingrijpende verbouwing van Sluis 0 nadert. Er is nog hulp nodig. Kun jij een vlag naaien? Geef je op via een mail naar imke@weeshuisjes.nl

Meer info hierover is te lezen op www.bosschebrugwachtershuisjes.nl

Inschrijven als schipper voor 2022
Inschrijven voor de braderie 2022
Vanaf deze editie is het voor plezierjachten met een minimale kruiphoogte van meer dan 3,70 meter niet meer mogelijk deel te nemen. We hebben voor  deze schepen geen ligplaats meer beschikbaar. Traditionele schepen mogen wel een hogere kruiphoogte hebben.